CZYM JEST COACHING

Coaching to metoda pracy z ludźmi skoncentrowana na rozwiązaniach kluczowych dla nich spraw. Życie w zgodzie ze sobą, realizowanie wyznaczonych celów osobistych i zawodowych, spełnianie swoich marzeń.
To skuteczne narzędzie do budowania pewności siebie, pokonywania lęków, świadomego zarządzania emocjami w relacjach partnerskich i biznesowych.

Cały potencjał, którego potrzebujesz do osiągnięcia celów, posiadasz w sobie.

Coaching nie jest psychoterapią, szkoleniem ani mentoringiem. To interaktywny proces oparty na partnerskiej relacji. Klient przy wsparciu coacha formułuje cel oraz ustala plan działania. Coach pomaga wydobyć zasoby klienta (doświadczenia, umiejętności, kwalifikacje). Wspiera, motywuje i zachęca do działania. Coaching pomaga zobaczyć siebie samego w szerszej perspektywie.

Profesjonalny coaching opiera się m.in. na pięciu ważnych zasadach, zaczerpniętych z doświadczeń pracy Miltona Ericksona.

● Ludzie są okey tacy, jakimi są.
● Cały potencjał, którego potrzebują ludzie do osiągnięcia celów, posiadają w sobie.
● Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.
● Ludzie podejmują takie decyzje, jakie wydają im się w danym momencie najkorzystniejsze.
● Zmiana w życiu jest nieuchronna.

Polską organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego jest Izba Coachingu. Dzięki jej działaniu od lipca 2014 coaching został sklasyfikowany jako profesja w oficjalnej klasyfikacji zawodów i specjalności.
Kodeks etyczny ICF

Profesjonalni coachowie zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego organizacji, w której są zrzeszeni i otrzymują certyfikacje oraz akredytacje.

International Coach Federation (ICF) jest największą organizacją na świecie zrzeszającą profesjonalnych coachów. Obecnie liczy 25 000 członków w ponad 100 krajach. W tym w Polsce.

Jako certyfikowany coach ICF z pełną odpowiedzialnością traktuję swój zawód. Mam świadomość, że zawód coacha w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozpoznawalny. Często mylony z mówcami motywacyjnymi, psychoterapeutami i trenerami, którzy nie pracują zgodnie ze sztuką profesjonalnego coachingu.

Misją Strefy Energii jest krzewienie wiedzy na temat profesjonalnego coachingu w Polsce oraz praca zgodna ze standardami Kodeksu Etycznego ICF.

Dowiedz się więcej o Kodeksie Etycznym ICF